Antiguako Ama

Antiguako Ama
Jaitsiera

miércoles, 10 de junio de 2009

Ospakisunak

-Antiguako Ama:
2010 Koronazinoko 50 garren urtea:
-¡Antiguako Ama Kutuna, gure biotzaren itxaso erdian argi egitera etorri zinan, Ama Laztana!.
Inoiz bano arerio geyagoz inguratuta gagoz. Arrantzaliak, kaitik urrundu ezkero, zeruko azarrari begiratuten dautse, itxaso erdian ondatuko espadira.
-Ama! geube Jaungoikoaren laguntasuna galduta, noiz ondatuko gabiltz. Argi egiguzu, bada, zeuk, eta zeruko kai ederrera bildur barik igingo dogu. Nora yoko dogu bestera?. Elorri orretan gure uri au zaindu ta gordeteko ezinan, bada, agertu?
-Gu aintxinako lekeitiar zarren semiak gara. Eurak lez, geube, sinesmenian argiak, eta maitasunian sutsuak izan nai dogu. Zeure ardurapian artu gagizuz eta gure gurari ederra lortuko dogu . Alantxe izan bedi. Amen


No hay comentarios: